Ett stort hundintresse räcker inte för att bedriva en framgångsrik kennel men det är ett bra utgångsläge. Innan du startar en kennel bör du ha utbildat dig om vad som krävs och vad som är viktigt att tänka på. Svenska kennelklubben, SKK, har en uppfödarutbildning som innefattar de viktigaste delarna för att driva en kennel.

Den hundras du planerar att föda upp bör du vara mycket kunnig om. Du bör veta vilka sjukdomar som är vanliga hos rasen samt vilka rasspecifika egenskaper som ses som önskvärda vid avel. Vad du som uppfödare kommer kunna bidra med för just den hundrasen är något du bör ha tänkt igenom noga. Även anpassningen bostaden är ett omfattande problem, som ofta kräver både ombyggnader och gott om utrymme. 

Tid och engagemang

Om du hoppas kunna tjäna mycket pengar på att driva en kennel kommer du bli besviken. Det finns inte mycket pengar att tjäna och inledningsvis behöver du ha en ekonomisk buffert då det mestadels är utgifter innan verksamheten kommit igång ordentligt. Tid är också något som du behöver ha möjlighet att avsätta, vilket kan vara svårt om du vill kombinera ett annat arbete med kenneln. Att själv driva en kennel kan därför vara svårt, både tidsmässigt och ekonomiskt. Att samarbeta med andra personer kan därför vara lämpligt för att få tiden att räcka till och ekonomin att gå ihop.

Finansiering

Att bedriva en kennel medför såklart vissa kostnader. Förutom själva byggnaden/byggnaderna tillkommer kostnader för utegårdar, skötselverktyg, foder, medicin, vaccin, försäkringar och veterinärkostnader. Speciellt valpar kan medföra stora försäkrings- och veterinärkostnader då de är extra känsliga för sjukdomar, skador och andra komplikationer. Att starta upp en kennel kräver därför, förutom en initial kostnad för att komma igång med verksamheten, en stabil buffert för oförutsedda händelser. En kennel är när det kommer till ekonomi och finansiering likt många andra företag inom andra branscher. Att ta ett företagslån kan därför vara en lösning på finansieringsfrågan. På Låneguiden.se kan du som funderar på att starta upp och bedriva en kennel få en uppfattning om vad ett företagslån skulle kosta.

Marknadsföring

Det är viktigt att synas och marknadsföra kenneln. En hemsida och en Facebooksida är bra sätt att nå ut till hundintresserade. Att synas på utställningar och i andra sammanhang där personer som är intresserade av hundar i allmänhet, och kanske din ras i synnerhet, är också viktigt för att hitta personer som vill köpa dina valpar. Hundarna som kenneln avlar på bör vara välmeriterade. Genom att hunden når höga resultat vid olika tävlingar och tester skapas goda meriter. Det kan vara allt från mentala tester och brukstester till mer utseendespecifika meriter. Ju finare meriter, desto högre pris kan du ta för valparna.

Välmående hundar ger en välmående kennel

Eftersom mycket handlar om hundarnas hälsa och välmående, både när det gäller hur kenneln är utformad och hur friska valparna är, gäller det att inte slarva med de tillstånd, försäkringar och regelverk som finns. Att träffa köpare innan valpen säljs för att försäkra sig om att den hamnar i ett bra hem och att följa valpens mående över tid är bra både för kennelns rykte och för hundarna. Möjligheten att neka köpare som inte kan ge valpen rätt förutsättningar bör finnas så att ingen hund far illa. De rekommendationer som köpare ger till andra potentiella köpare är guld värt och rekommenderas din kennel bådar det gott inför framtiden.