Rottweilern är en av de äldsta hundraserna som härstammar från molosserhundarna. Det är en stor och kraftig hundras. Hundarnas vaktegenskaper användes redan under romartiden. De skyddade även de romerska legionärerna när de vandrade över Alperna. Molosserhundarna användes på liknande sätt av människan som rottweilern görs idag, det vill säga som vakt- och boskapshund. Dagens rottweiler fick sitt rasnamn efter den tyska staden Rottweil i området Württemberg.

Variationen bland dåtidens molosserhundar var kraftig. De kunde inte bara skilja i färg utan också i hårlag. Både lång, kort- och strävhåriga exemplar förekom. Nuförtiden är reglerna mer strikta. Utseendemässigt ligger sennenhundarna närmre molosserhundarna än rottweilern gör idag. Rottweilern tillhör gruppen molosser- och bergshundar enligt Fédération Cynologique Internationale, FCI som är en internationell kennelorganisation. Enligt Svenska Kennelklubben, SKK, ingår rottweilern i samma grupp som schnauzer, pinscher, molosser, bergshundar samt sennenhundar.

Boskapsdrivande hundar försvann

Molosserhundarna användes mycket till att driva boskap till marknader och slakthus samtidigt som de skyddade människorna mot rånare under färden. Deras arbetsuppgifter försvann, eller i alla fall förändrades stort, under 1800-talet. Skälet till det var att järnvägen byggdes och man började frakta boskapen med tåg istället för att driva dem manuellt. Detta medförde att rasen helt riskerade att dö ut. Det fanns ingen användning för molosserhundarna längre.

Enligt uppgifter fanns det bara en enda tik kvar i staden Rottweil år 1905. Detta trots att en räddningsaktion inleddes fyra år tidigare. Trots detta kunde en rasklubb för Rottweiler bildas år 1907. Vid denna tid började poliserna leta efter lämpliga raser och rottweilern kvalificerade sig för att hjälpa yrkeskåren. Egenskaper som snabblärd, smart och arbetsvillig lämpade sig väl inom polisyrket. Detta nya arbetsområde bidrog till att intresset för rasen ökade.

Den första rottweilern i Sverige

Den första rottweilern som stambokfördes var en hund som fick det pampiga namnet Syda von Karlstor. Hon importerades av Karl Gyllenhammar som drev kenneln Gyllis. År 1915 anlände Sydas partner Prinz v.d. Steinleich och redan samma år födde hon en kull hundvalpar. Vid denna tid inleddes arbetet med att få fram det utseende som vi är vana vid idag; en kraftig ras som är svart till färgen med tydligt rödbruna tecken.

Rottweilern har ett rykte att vara en farlig hund men inga individer föds normalt sett farliga och kan därför lämpa sig väl som familjehund. Kanske kommer detta rykte från att de på tyska kallades för Rottweiler Metzgerhund som betyder slaktarhund. Det hade inget med hunden att göra utan just att de drev boskapen till slakthusen. Detta i kombination med att det är en stor ras som kräver en fast hand och mycket stimulering har gett den en lite skev bild.