Polishundar har varit, och är fortfarande, ett viktigt hjälpmedel för polisen. De används främst som skyddshundar, då i form av till exempel patrullhundar eller övervakningshundar. Det är även vanligt med hundar som har olika specialinriktningar. Då kan det röra sig om bland annat spårhundar (eftersökshundar/personsökhundar), ID-hundar, olika sökhundar (specialsökhundar/saksökhundar) alternativt bombhundar eller narkotikahundar. Lite mer ovanliga inriktningar är likhundar, brandhärdshundar eller fjällräddningshundar. Det går i praktiken att använda vilken hund som helst som polishund, även blandraser. Vanligast är dock olika brukshundsraser, där rottweiler ingår. De allra vanligaste polishundarna i Sverige är dock tysk schäfer (ca 70 % av alla polishundar) och belgiska vallhundar (ca 20 %).

Om rottweilern

Rottweilern är ursprungligen en tysk hundras av typen molosser. Det är en typ av brukshund som förutom inom poliskåren även används som vakt- och militärhund. Den har blivit mer vanlig som sällskaps- och utställningshund på senare år.

Den har utsetts till en av världens 20 mest populära hundraser och tillhör sedan 1990-talet även en av Sveriges mest populära hundraser. Rottweilern är som ras lydig och har lätt att lära sig saker men kräver å andra sidan stor fysisk och mental stimulans. Eftersom hunden är så pass stor och stark är det viktigt att börja med denna fostran tidigt, för att inte dessa egenskaper ska användas på fel sätt.

Krav på polishundar och hundförare i Sverige

Alla hundar som ska användas i polistjänst i Sverige måste genomgå så kallade lämplighetstest och ska även bli godkända på ett prov inom dess valda inriktning. Patrullhundar genomgår så kallade tjänstbarhetsprov. Både polishund och hundförare genomgår åtta veckors grundbildning och sedan årliga prov när de är i tjänst. En polishund brukar vara färdigutbildad när de är i tvåårsåldern och tjänstgör ungefär till tioårsåldern. En hundförare lägger ca 20-25 % av sin arbetstid till att träna hunden. Hunden ska även bo med sin hundförare och eventuella familj. För att bli hundförare ska man ha arbetat som polis i minst två år.

Rottweilern som polishund

Rottweilern tillhör alltså inte de vanligaste polishundraserna i Sverige, även om den förekommer. Det kan bero på att de kräver stor disciplin och uppfostran och att det kräver stora mentala egenskaper på både rottweiler och den som uppfostrar denne för att använda dess styrka på rätt sätt. I Tyskland är det dock vanligare och rottweilern har använts som polishund ända sedan 1910-talet. Den blev snabbt godkänd efter tester. Rasens fördelar som polishund är arbetsviljan, inlärningsförmågan och, om den uppfostras rätt, ett starkt psyke. Den kan användas inom de flesta användningsområden för polisen. Rottweilern används också flitigt i den svenska försvarsmakten.